(1)
Greco, M. De La Vanguardia Estética a La Vanguardia Política (Argentina, 1930-1931). Badebec 2015, 5.